More Website Templates @ TemplateMonster.com. April 16, 2012!

BİYOLOJİK KURUTMA

GENEL BİLGİ:

Biyolojik kurutma (Biodrying), kentsel atıkları kurutmak ve kısmen stabilize etmek için mekanik-biyolojik arıtma tesislerinde kullanılan bir tür aerobik ayrıştırmadır. Aerobik şartlarda ekzotermik reaksiyon sonunda ortaya çıkan ısı kurutmada kullanılmaktadır. Biyolojik kurutma reaktörlerindeki çamur, hava transferi ve ısı yayılımı ile kurutulmaktadır. Sonuç olarak, atık malzeme içerisindeki nemin uzaklaştırılması için mikrobiyal aktiviteden yararlanılmaktadır.

Kısaca biyolojik kurutma, organik maddenin oksijenli ortamda bakteriler tarafından parçalanarak metabolik ısı üretmesi ve üretilen metabolik ısının kurutmada kullanılmasıdır. Sistemin avantajları ise aşağıdaki tabloda görülmektedir. Yapılan çalışmada; 20 ton/gün atık çamurun termal, solar ve biyolojik kurutma işlemleri kıyaslanmaktadır.

Biyolojik kurutmanın amaçları aşağıda özetlenmektedir.

• Organik atığın katı yüzdesini, en kısa bekleme süresi içerisinde ve atığın kalorifik değerini azaltmayacak şekilde arttırmaktır.

• Organik katı atık içerisindeki suyun ısıtılmış hava (konvektif iletim) ile buharlaşması prensibi gözetilir.

• Suyu buharlaştıracak olan ısı, biyolojik reaksiyon sonucu ortaya çıkacaktır.

• Biyolojik kurutma prosesi, hava verilerek aerobik şartlar altında gerçekleştirilecektir.

Biyolojik kurutma sisteminin en önemli avantajı; atık ısı ihtiyacının olmaması ve solar kurutma teknolojisine göre alan ihtiyacının çok daha düşük olmasıdır.